Stále můžete přispět na Ondru

Stále můžete přispět na Ondru

Pomozte s námi! Příspěvky pro Ondru je možné zasílat na účet veřejné sbírky Nadace Unipetrol (7977922/0800), přičemž je třeba uvést do poznámky pro příjemce: „Ondra“. Využít se dá také QR kód pro platbu, který naleznete na obrázku níže. Přispět lze až do 13. září 2020. Ondra se narodil předčasně v době, kdy mozková tkáň ještě nebyla zcela zralá. Přestože je Ondra velký bojovník, došlo u něj k poškození mozku a byla mu diagnostikována dětská mozková obrna (DMO), která se projevuje převážně omezením hybnosti. Ondra se pohybuje především lezením, při chůzi s chodítkem potřebuje asistenci. Zrak prakticky nepoužívá, vnímá pouze hrubší obrysy. Pobyt v lázních, které pomáhají jeho hybnosti, je proto nezbytný. Po dosažení plnoletosti však zdravotní pojišťovna Ondrovi tuto péči nehradí. Její finanční náročnost navíc zvyšuje nutnost doprovodu, který Ondrovi zajistí celodenní péči.